Постови

''Орлови рано лете'' истраживачки задаци

Строфа, стих и рима (вежбање)

''Дечаци Павлове улице'' истраживачки задаци

''Избирачица'' истраживачки задаци

''Мој дека је био трешња'' истраживачки задаци

''Том Сојер'' истраживачки задаци

Драма

Глаголи и глаголски облици за 5. разред (вежбање)

Глаголски облици за 5. разред (вежбање)

''Аги и Ема'' истраживачки задаци

''Поп Ћира и поп Спира'' истраживачки задаци