Постови

Прочитане књиге у 2023. години

Читали смо ''Мој дека је био трешња'' 2023/2024.

Реченични чланови 5. разред

Словенски богови и богиње (ученички радови)

''Горски вијенац'' Петар Петровић Његош

Петар II Петровић Његош

Пројекат ''Развој српског књижевног језика''

''1915 - трагедија једног народа'' Бранислав Нушић