''Поп Ћира и поп Спира'' истраживачки задаци


1. Одреди књижевни род и врсту.

2. У неколико реченица препричај ово дело.

3. Ко приповеда у роману?

4. Покушај да одредиш време и место радње. Зашто писац не жели да наведе име села?

5. Издвој главне и споредне јунаке. Наведи по једну особину за свакога.

6. Зашто су различите боје појасева сметале попадији Перси? Препричај зашто попови имају различите појасеве.

7. Осим појасева, поповске породице се разликују по начину живота. Које су то разлике, шта одликује сваку породицу?

8. Који догађај уноси пометњу у породицама и покреће радњу романа? Опиши учитеља Перу.

9. На који начин су попови гајили своје ћерке? Опиши Меланију и Јулу. Која ти се више допада? Зашто?

10. Која девојка осваја учитељево срце? На који начин је то успела?

11. У роману имамо две љубавне приче. Која ти је лепша? На који начин су се Јула и Шаца заволели? Где је почела њихова љубав?

12. У шестом разреду смо читали ''Избирачицу'' Косте Трифковића. На које јунакиње те подсећају Меланија и Јула? Зашто?

13. Опиши омиљеног јунака.

14. Који јунак ти се најмање допада? Зашто?

15. Издвој најсмешнију сцену и препричај је.

16. Који јунак/јунакиња подсећа на тебе, а који је твоја супротност? Због чега?

17. Да ли би нешто променио/променила у роману? Ако би, шта тачно?

18. Замисли да си режисер серије ''Поп Ћира и поп Спира''. Подели роман у пет епизода и свакој епизоди дај наслов, а затим укратко опиши о чему ће се радити у свакој епизоди.

19. Како је поп Спира надмудрио поп Ћиру приликом састанка код владике? Да ли је то исправно? Ко је на крају кажњен, а ко је требао да буде кажњен?

20. Зашто су се попови потукли? Да ли је то у реду? Објасни зашто јесте или зашто није.

21. Шта смо сазнали о породицама на крају романа? Каква је судбина Јуле и Меланије?Коментари