Драма

 

ДРАМА је књижевни род намењен извођењу у позоришту.

Одвија се кроз ДИЈАЛОГ ликова и има ПЕТ ЕТАПА (ФАЗА):

1. увод или експозиција – упознајемо се са ликовима

2. заплет – догађај који покреће драмско дело

3. кулминација – врхунац у развоју радње

4. перипетија – преокрет, преусмерење радње ка њеном крају

5. расплет – решавање проблема, крај.

ДРАМСКИ ПИСАЦ је аутор књижевних дела писаних за позориште.

ЛИЦЕ је лик у драми и носилац драмске радње. У епским делима имамо јунака, а у драмском делу лице.

Драма се дели на ЧИНОВЕ. ЈЕДНОЧИНКА је позоришни комад у једном чину.

ЧИНОВЕ делимо на ПОЈАВЕ ИЛИ СЦЕНЕ (када лица излазе или улазе на сцену, мењају просторију).

ДИДАСКАЛИЈЕ (РЕМАРКЕ) су упутства у заградама намењена читаоцу, глумцу, редитељу. У њима су информације о изгледу сцене, о кретању и начину говорења ликова, месту радње.

РЕПЛИКА је појединачан говор сваког лица у драми.

На почетку сваке драме имамо СПИСАК ЛИЦА.

АФИША је плакат (оглас) којим се најављује позоришна представа.

Драму делимо на КОМЕДИЈУ, ТРАГЕДИЈУ и ДРАМУ У УЖЕМ СМИСЛУ. Постоји и ТВ драма, радио-драма.


Коментари