Плусквамперфекат


НАСТАВНИ ЛИСТ

1. Напиши задате облике плусквамперфекта:

а) 1. лице једнине глагола ЗЕВАТИ: ____________________________________________________

б) 2. лице множине глагола ЗАПИСАТИ: ________________________________________________

в) 3. лице једнине глагола ИШЧЕКИВАТИ: ______________________________________________

г) 3. лице множине глагола САБРАТИ: __________________________________________________

2. Допуни следеће реченице плусквамперфектом глагола датих у заградама:

а) Док смо ми стигли, они _________ већ _________________________ (отићи).

б) Чим ме је позвао, знала сам да ____________________________________ (закаснити).

в) Тог дана ___________________________________________ (пасти) велики снег.

г) Када је стигла мама, ми _________________________________ (заспати).

3. Подвуци облик плусквамперфекта у следећој реченици:

Доцније смо тек сазнали да је мој старији брат, у моменту када сам ја пошао погачи и када су сви погледи и пажња били управљени на моје подвиге, - украо пару, иако за то није имао оправданих разлога, јер је он давно већ био проходао.

4. Подвуци све одлике плусквамперфекта:

прост глаголски облик, сложен глаголски облик, садашњост, прошлост, будућност, личан глаголски облик, неличан глаголски облик, помоћни глагол бити, помоћни глагол јесам, помоћни хтети

КВИЗ Плусквамперфекат

Коментари