''Домовина'' Душан Васиљев

 

Душан Васиљев је рођен у Кикинди 1900. године. Рано је остао без мајке. 

Говорио је мађарски, румунски, немачки, помало француски и руски. Свирао је клавир и виолину.

Школовао се у Кикинди и Темишвару. 

Током Првог светског рата издржавао је породицу пошто је отац био на фронту. Водио је евиденцију у млину, прао фијакере, писао писма војницима уместо неписмених чланова породице, службовао у пореском одељењу. 

Матурира 1918. године. Аустроугарска војска га мобилише и шаље на италијански фронт. Касније је писао о страхотама које је видео у рату.

Умео је целу ноћ да проведе крај писаћег стола. Написао је око 300 песама, двадесетак новела и четири драме. 

Након рата ради као писар у београдској адвокатској канцеларији.

Оболева од туберкулозе. Преминуо је у 24. години.

''ДОМОВИНА''

Домовина, то није мртва груда
која нас гвозденом руком веже,
то је љубав за облак што плови овуда
за песму што се овде разлеже,

љубав за класје што богато буја,
за руже што су по гробљима свеле,
за тресак летњих,бесних олуја,
за тугу птица које се селе

Домовина то су све оне споне
којима нас живот за се спаја,
радост, кад наша звона зазвоне
топлота мајчиног загрљаја.

Домовина, то су: жеље тајне,
магла што преко поља плови,
то су наше бајке бескрајне,
домовина — то су сви наши снови.
Књижевни род: Лирика

Књижевна врста: Родољубива песма

Врста строфе: Катрен

Врста стиха: Претежно десетерац

Врста риме: Укрштена

ИСТРАЖИВАЧКА ПИТАЊА

1. Шта домовина представља за лирског субјетка? Наведи примере из сваке строфе.

2. Објасни стихове ''то није мртва груда која нас гвозденом руком веже''. Зашто неко воли своју домовину?

3. Пронађи епитете.

4. Песник прво спомиње класје које богато буја, а затим увеле руже на гробовима. Шта представљају класје и гробље? Коју стилску фигуру препознајеш?

5. Одреди стилску фигуру у стиху ''За тресак летњих, бесних олуја.''

6. Које су то споне којима нас живот спаја за домовину?

7. Пронађи ономатопеју у трећој строфи.

8. Како тумачиш да је домовина повезана са нашим сновима?

КВИЗ ''Домовина'' Душан ВасиљевКоментари