''Моја отаџбина'' Алекса Шантић

 

Алекса Шантић је рођен 1868. године у Мостару. 

Био је песник, певач, глумац, хоровођа и председник Српског пјевачког друштва ''Гусле''.

Босна је била део Османлијске царевине. После Берлинског конгреса 1878. године, Босна и Херцеговина је додељена Аустроугарској монархији на тридесет година управе. По истеку тог рока Аустроугарска 1908. године извршава анексију Босне и Херцеговине, на опште незадовољство српског народа. Ово незадовољство ће касније изазвати Први светски рат.

Шантић је био велики патриота и много га је заболело то што је Босна постала аустроугарска колонија. Првих дана ове неправедне кризе Алекса и Светозар Ћоровић одлазе у Италију. Из Рима се речима и стиховима бори за свој народ. Током Првог светског рата је робијао због својих родољубивих песама у којима је критиковао аустроугарску власт. 

Мостар
Кућа у којој је становао са сестром и зетом

Алексин радни сто

Алексин споменик у Мостару

Књижевни род: Лирика
Књижевна врста: Родољубива (патриотска) песма
Врста строфе: Катрен, катрен, терцет, терцет (сонет)
Врста стиха: Углавном једанаестерац
Врста риме: Обгрљена (катрени)

ИСТРАЖИВАЧКИ ЗАДАЦИ

1. Због чега лирски субјекат плаче? Какве то ране њега боле?

2. Наведи која су све осећања исказана у овој песми.

3. У чије име говори лирски субјекат? Против чега се буни?

4. Шта је за лирског субјетка дом и рођено огњиште?

5. Издвој епитете.

6. Препознај стилску фигуру: ''У мени цвиле душе милиона.''

7. Рекли смо да је хипербола стилска фигура којом се преувеличава. Пронађи пример за хиперболу.

8. Шта за тебе представља отаџбина?

КВИЗ ''Моја отаџбина'' Алекса Шантић


Коментари