Вежбање за школско такмичење из граматике 6. разред

ПРОВЕРА ЗНАЊА (тестови и квизови)

Гласови

Гласови 2

Гласови 3

Гласови 4

Гласови 5

Гласови 6

Гласови - тест

Гласови и слоготворно Р

Непостојано А и прелазак Л у О

Непостојано А и прелазак Л у О 2

Непостојано А

Прелазак Л у О

Јотовање, палатализација и сибиларизација

Сибиларизација

Палатализација

Јотовање

Јотовање 2

Једначење сугласника по звучности

Једначење сугласника по звучности 2

Једначење сугласника по звучности - тест

Једначење сугласника по месту изговора

Јотовање, једначења, губљење сугласника

Губљење сугласника

Палатализација, сибиларизација, непостојано А

Гласови и гласовне промене 1

Гласови и гласовне промене 2

Гласови и гласовне промене 3

Гласовне промене

Гласовне промене 1

Глсовне промене 2

Гласовне промене 3

Гласовне промене 4

Гласовне промене 5

Гласовне промене 6

Гласовне промене 7

Гласовне промене 8

Гласовне промене 9

Гласовне промене 10

Гласовне промене 11

Гласовне промене 13

Изузеци код гласовних промена

Творба (грађење) речи

Творба речи 2

Творба речи 3

Творба речи 4

Сложенице

Творба речи - тест

Растављање речи на крају реда

Писање назива васионских тела

Коментари