Зависне реченице (изричне, односне, месне и временске)

1.       Иван је рекао Тањи да је Марко отишао на утакмицу.

2.       Дејан се питао како Матеја успева у спорту.

3.       Додај ми књигу што лежи на столу.

4.       Ко рано рани, две среће граби.

5.       Ишао је куда га ноге носе.

6.       Прешао је тамо одакле је имао бољи поглед на игралиште.

7.       Док смо шетали по граду, разгледали смо излоге.

8.       Кад сам завршио посао, отишао сам у шетњу.

9.       Изабрао је пропланак где ће одморити.

10.   Погледао је доле одакле су се они лагано пели.

11.   Памтићу то док сам жив.

12.   Ко редовно слуша предавања, положиће испит.

13.   Петар је приметио како Милан стрепи од испита.

14.   То је професор који је дошао јесенас.

15.   Милош је затражио од Стефана да купи карте за аутобус.


Коментари