Врста речи (вежбање 3)

1. Одреди врсту подвучених речи:

Мљац, мљац, ово је баш укусно! ______________________________

2. Одреди врсту речи у наведеним реченицама:

а) Кретали су се БЛАГО према обали. _____________________________

б) Иван је једно добро и БЛАГО дете. _____________________________

в) То је БЛАГО наследио од деде. _________________________________

3. Напиши глаголе од следећих речи:

цвет __________________________ селидба _____________________________

круг __________________________ фол ________________________________

4. Подвуци придеве и разврстај их према врсти:

а) Притиснућеш пластично дугме средњим прстом.

б) Он је вредан ученик, али овог пута није вредно учио.

в) Прошли смо поред оронуле Борине куће.

г) О томе је говорио у јучерашњој емисији.

д) ''Ливерпул'' се налази у горњој половини табеле.

Описни: _____________________________________________________________

Присвојни: ___________________________________________________________

Градивни: _____________________________________________________________

Месни: _______________________________________________________________

Временски: ___________________________________________________________

5. Подвуци глагол:

Девојчица тера велики дрвени обруч.

6. У свакој реченици подвуци прилог и повежи га са одговарајућим значењем:

а) Он баш здраво живи у нездравој средини.                                место

б) Нимало не није уплашио далеког пута.                                     начин

в) Изашао је напоље да удахне свеж ваздух.                                 време

г) Снег од прексиноћ не престаје да пада.                                     количина

7. Прецртај именицу која не припада низу:

брат, кућа, лишће, поље, вртови, листови

8. У следећем низу подвуци градивне именице:

песак, глина, пластика, хаљина, свила, сат

9. Одреди врсту именица:

кућа _________________ бол __________________ питање __________________

брашно _________________ пруће _______________

Плутон ___________________ шесторица ___________________________

прутови _____________________ Београд ___________________________

10. Разврстај следеће именице према значењу:

причање, књига, Ивана, песак, брзина, чамац, пластика, селидба, перје, лепота, Бразил

заједничке: __________________________________________________________

властите: ____________________________________________________________

градивне: ____________________________________________________________

збирне: ______________________________________________________________

мисаоне: ______________________________________________________________

глаголске: ____________________________________________________________

11. Подвуци именичке личне заменице у следећим реченицама:

а) Мене је лако уплашио.                 б) Ја њих нисам видео.

в) Не морам да причам о теби.        г) Крените полако према њима.

12. Повежи речи са врстом којој припадају:

лопта                                                              глагол

ићи                                                                  придев

добар                                                              речца

он                                                                    прилог

лако                                                                именица

ли                                                                    заменица

13. Повежи реч са одговарајућим називом врсте речи:

гвожђе                                                властита именица

гвозден                                               временски придев

Марија                                                присвојни придев

Маријин                                             временски прилог

сутрашњи                                           градивни придев

сутра                                                   градивна именица

14. Подвуци заменице:

Како он то рече, а царева девојка притрчи и пољуби га у образ, у око и у чело. Онда он махне аждајом и баци је у небеске висине, те аждаја кад падне на земљу сва се на комаде разбије, скочи из ње дивљи вепар, па нагне бегати.

15. Разврстај у табели следеће речи према врсти којој припадају:

њихов, Марков, висок, високо, оволики, оволико, летење, лет, летети, лећи

именице

заменице

придеви

прилози

глаголи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Само две речи у датом низу су глаголи. Заокружи их:

севање, лет, брат, гужва, гужвати, певање, брати

17. Одреди врсту и подврсту подвучених заменица:

Марија је питала своју ћерку да ли је купила неку књигу. Одговорила јој је да овог пута на Сајму књига ништа није одабрала.

 

врста

подврста

своју

 

 

неку

 

 

јој

 

 

овог

 

 

ништа

 

 

18. Заокружи слово испред врсте речи којој припада подвучена реч у наведеној реченици.

Старији људи имају мишљење о свему.

а) именица                                         б) придев

в) прилог                                            г) глагол

19. Подвуци личну заменицу за прво лице једнине.

Једна моја изузетна карактерна црта очигледна је свакоме ко ме иоле дуже зна:

умногоме познајем себе.

20. Одреди подврсту подвученог придева у следећој реченици.

Видео је Том једанпут беспомоћног зечића, који је исто тако гледао као Беки сад.

Заокружи слово испред тачног одговора.

а) градивни

б) присвојни

в) временски

г) описни

21. У следећој реченици подвуци придевску показну заменицу.

Сви им завиде; није шала изаћи на такав глас, прославити се до неких

висина – до неба.

22. Заокружи слово испред врсте речи којој припадају подвучени примери у стиховима из песме ''Бреза'' Сергеја Јесењина.

''Под прозором мојим

Једна бреза бела

Блиста се у сребру

Свог снежног одела.''

а) именице                 б) заменице                в) придеви                 г) глаголи

23. Прочитај реченицу из Аутобиографије Бранислава Нушића, па подвуци именице у облику множине.

Раније тврдње мојих биографа да сам се родио 1866. године отпале су благодарећи

брижљивим истраживањима професора Миленковића.

24. Одреди врсту подвучених речи у реченици.

Некада давно, пре два века, моји преци прешли су преко Дрине и настанили се у Србији.

Заокружи слово испред тачног одговора.

Подвучене речи су:

а) прилози;                                                     б) везници;

в) предлози;                                                   г) речце

25. Из реченице разврстај пречи према њиховој врсти:

Стидљив и несигуран, дечак је најчешће ћутао, одлазио у парк и ту остајао док познаници не оду из њихове куће.

Именице: ______________________________________________________________

Придеви: ______________________________________________________________

Прилози: ______________________________________________________________

Предлози: _____________________________________________________________

26. Одреди којим врстама речи припадају подвучене речи: После савијем и запечатим писмо, па легнем у наш кревет.

после ______________________ па _______________________________

у __________________________ наш ______________________________

27. Одреди врсту и подврсту следећих заменица:

му ____________________________ никакав _________________________________

свој _____________________________ некакав _______________________________


Коментари