Врста речи (вежбање 2)

1.      У сваком низу прецртај реч која не припада истој врсти као остале:

а) сумњив, глина, воштан, добра

б) читање, девојчица, писмо, торба

в) који, његов, мајчин, мој

2.      Подвуци придеве:

Први пут сам видео неког са лепим кончаним рукавицама и сламнатим шеширом који је био сличан Маријином.

3.      Разврстај следеће речи према врсти којој припадају:

хтети, срећа, који, лепа, здравље, ми, читање, писати, добар

именице

придеви

заменице

глаголи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.      Заокружи слова испред реченица у којима запажаш прилог:

а) Уже је било кратко.                      б) Везивање ужета трајало је кратко.

в) Они су поштено пословали.        г) На цени је поштено пословање.

д) Следећег месеца ће бити боље време.    ђ) Следећег месеца ће се живети боље.

5.      Одреди врсту речи:

У Петровој школи постојао је силеџија по имену Бари Темерлејн. Бари није изгледао као силеџија. Није био дрљав, нити је имао ружно лице. Родитељи су му били добри, али строги. Често је умео да направи тужно лице. За разлику од других силеџија, код куће није добијао батине.

Реч

Врста речи

Петровој

 

по

 

силеџија

 

дрљав

 

нити

 

му

 

али

 

често

 

направи

 

других

 

 

6.      Подвуци показну придевску заменицу:

Јасмина је тако добра другарица да такву девојчицу још нисам упознао.

7.      Подвуци именице:

После великог пораза српске војске на Косову принуђен је да призна турску власт, али кад у бици код Ангоре, 1402, силни татарски хан Тамерлан савлада Бајазитову војску, Стефан Лазаревић – који до последњег тренутка испуњава вазалску дужност бранећи Бајазита – потпуно неповољну ситуацију и којој се нашао преокреће у своју корист и креће у борбу како за своју слободу, тако и за своју самосталност као српског владара.

8.      Подвуци именице:

Испод настрешнице отвореног ходника налазила су се двоја врата: једна близу улазу, делимично у стаклу, и она друга на средини, која су служила као главни улаз.

9. Одреди врсту подвучене именице:

Моја бака Ангелина чита књиге о неговању цвећа.

бака

 

Ангелина

 

књиге

 

неговању

 

цвећа

 

10. Подвуци придеве:

Милош је био малога раста, пошироких уста и дугуљастих образа, смеђе косе и танких подугачких бркова, врло весео и шаљив, а јунак неисказани.

11. Напиши компаратив придева:

бесан ____________________ вредан _________________ строг _________________

стар ___________________ висок _____________________ горак ________________

12. Подвуци бројеве и разврстај их према врсти:

У једном расцепу олује засија неколико звезда и заблесну њих двојицу. Први је био сигуран да је то замка: видиш три звезде у рупи, кренеш да се успнеш, кад тамо...Глад другога за светлошћу била је толика да се он подиже и покретом руке позва нас троје.

основни

збирни

бројне именице на -ица

редни

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Подвуци прилоге:

Из своје плитке пећине дуго посматрам зелену зараван, која се благо спушта са руба пропланка. Свуда около налази се немарно разбацано камење иза којег стидљиво провирује жбуње. Зелени свод тамни далеко на хоризонту.

14. Заокружи везнике:

а) Правда држи земљу и градове, а неправда руши обадвоје.

б) Чини добро, па и у воду баци.

15. Подвуци непроменљиве речи:

Али, нажалост, земља мала, а рђав глас далеко иде, те га тамо још горе дочекају и на крају га отпусте из службе.

16. Подвуци предлоге:

Идући дуго по свету, дође на крају у неко место, о коме је слушао приче, и без страха пође старешини.

17. Прочитај реченицу и одговори:

Част ми је известити вас, да у моме срезу и у вароши нема аналфабета, сем једног јединог, а то је школски надзорник.

Све подвучене речи су:

а) прилози      б) речце          в) везници      г) предлози    д) узвици


Коментари