''Чича Јордан'' Стеван Сремац

''Деца под дудом'' Урош Предић

Књижевни род: Епика

Књижевна врста: Приповетка

Ликови: Чича Јордан, Гиле, деца

ДИЈАЛЕКТИЗМИ су некњижевне речи које су карактеристичне за људе неког краја, али нису део књижевног језика.

ЖАРГОН је говор одређене групе људи.

АРХАИЗМИ су застареле речи које су замењене новим речима.

НЕПОЗНАТЕ РЕЧИ

Чича Јордан је ПУДАР (чувар винограда или других усева), ГОВЕДАР (чувар говеда), ФУРУНЏИЈА (пекар, хлебар; онај који прави пећи и фуруне за пекаре), млекаџија, баштованџија и АШЧИЈА (кувар или гостионичар).

Фуруна
ЧАРШИЈА је трговачки део града. ПОГЛАВИТО или посебно. ПЛЕБИСЦИТ представља гласање народа о неком важном питању. ШТЕДАР је онај који је дарежљив. КОКЕТОВАТИ или показивати некоме наклоност; разметати се. СОКАК је улица. ПЛОТ је ограда од прућа.
Плот

АРГУСОВО ОКО: Аргус је грчко митолошко биће које је чувало љубавнице бога Зевса. Има 100 очију. Његовим оштрим очима не може ништа да промакне, све запажа.
АДАМСКО КОЛЕНО: племенита особа или осмо дете по рођењу.
ЋОПЕК може бити пас или мангуп. ПУСТО МАСЛО је нешто о чему нико не води рачуна.
АЛАЈБЕГОВА СЛАМА може да означава имање о коме нико не води рачуна али сви убирају плодове; ничије а свачије.
КОРПОРАТИВНО: групно, заједничким снагама. УБАВО: лепо. АМАНЕТ: поштанска пошиљка назначене вредности.СЛИВА: шљива. ЗАВЕТ: порука. ТИШЛЕРАЈ: столарија. ДОМИНИРАТИ: владати, бити бољи или јачи од другог. РАБАЏИЈА: унајмљени возач неке робе.
Рабаџија
КАЗНАЧЕЈ: благајник. УКАЧЕНИК је несташан дечак. ОРЕЗИЛИТИ или осрамотити, обрукати. РАБОТА: посао. 

Презентација Јасмине Савић ''Чича Јордан''
КВИЗОВИ - провери шта си запамтио/запамтила!
Зелена учионица Н.П. ''Чича Јордан''
Зелена учионица Јасмина Арсић ''Чича Јордан''

За крај, погледајте представу ученика 5/7 ОШ ''Лаза Лазаревић'' Шабац, издвојена јединица у Варни.

Коментари