Придеви


 КВИЗОВИ ЗА ВЕЖБАЊЕ

Писање придева

Врсте придева

Присвојни придеви

Поређење придева

Придеви

Компарација придева

Врсте придева 2

Врсте придева 3

Придеви и именице

Поређење придева 2

Придеви 2

Писање присвојних придева

Присвојни и описни придеви

Описни и присвојни придеви

Придеви 3

Описни и присвојни придеви 2

Придеви и именице 2

Описни, присвојни и градивни придеви

Врсте именица и придева

Придеви 4

Придеви 5

Придеви 6

Подсетимо се градива о придевима.
Коментари