Песмо моја, замириши светом!

 Стихови познатих песника које радо певамо.

ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ

''Тихо ноћи''

''Једна цура мала''

''Песмо моја''

БРАНКО РАДИЧЕВИЋ


''Певам дању, певам ноћу''

''Ао, ноно бијела''

''Где си душо, где си рано''
*''Укор''

ЂУРА ЈАКШИЋ 
''Јеси ли чула, душо''''Мила'' 

МИЛОРАД ПЕТРОВИЋ СЕЉАНЧИЦА

''Играле се делије''

СПИРИДОН ЈОВИЋ
''Сећаш ли се оног сата''
ШАНДОР ПЕТЕФИ

''На крај села чађава механа''

НАРОДНА ЛИРИКА
''Ој, девојко, селен велен''Коментари