Глаголски облици 6. разред

 Овде можете провежбати градиво које смо учили у петом разреду:

Глаголски облици 5. разред

                                                                        


                                                                   
Пошто смо се присетили глаголских облика, можемо да се играмо и вежбамо!

КВИЗОВИ
Аорист
Имперфекат

Глаголски облици

ЗЕЛЕНА УЧИОНИЦА

Коментари