Зависне реченице

 

Зависне реченице

Изричне реченице (презентација)

Односне реченице (презентација)

Месне и временске реченице (презентација)

Узрочне и последичне реченице (презентација)

Намерне и поредбене реченице (презентација)

Допусне и условне реченице (презентација)

Систем зависних реченица

ВЕЖБАЊЕ

Вежба 1

КВИЗОВИ

Зависне реченице 1                                                       Зависне реченице 2

Зависне реченице 3                                                       Зависне реченице 4

Зависне реченице 5                                                       Зависне реченице 6

Зависне реченице 7

Коментари