Народна књижевност

Народна (усмена) књижевност везује се за далеку прошлост. Преносила се са колена на колено. Представља колективну свест народа. 

Стихови песме су се певали, а певање је било праћено неком врстом музике. За то време, људи су играли. На тај начин, у једном истом тренутку, који је имао и ритуални, обредни карактер, биле су спојене три гране уметности: књижевност, музика и игра (плес). Таква појава (спајање) назива се СИНКРЕТИЗАМ.

Материјал за народну књижевност људи су налазили у веровању, паганизму и хришћанству, вековном робовању под Турцима. На развој епских песама нарочито су утицали догађаји који су срушили нашу средњовековну државу. Приказујући те догађаје и јунаке, народни стваралац (непознат аутор) често одступа од историјске истине. Често се дешавало да народни певач неког јунака или догађај, случано или намерно, смести у погрешно време. Тај поступак назива се АНАХРОНИЗАМ.

Аутори су непознати и неписмени људи. Пошто су се песме или приче преносиле од уста до уста, нови певачи или приповедачи, који су га преузимали од аутора, дотеривали би га по свом укусу. Даровити би побољшавали, недаровити кварили. Због тога имамо неколико варијанти песама или прича. Сиромашна је темама, мотивима и језиком.

Како би лакше запамтили песму или причу, уношени су стереотипни делови и реченице или речи се понављају. Бајке зато увек имају исти почетак и крај, ту су бројеви 3, 9, 12; епске песме често почињу словенском антитезом, итд.

Народна књижевност се дели на народну поезију и народну прозу. 
Презентација

https://prezi.com/p/ae7rnmce3dxr/presentation/

Коментари